โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19)

โครงการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19)