โครงการบำบัดฟื้นฟูเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม”บ้านบวรรักษ์” ณ วัดศรีสองคร

โครงการบำบัดฟื้นฟูเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม”บ้านบวรรักษ์” ณ วัดศรีสองคร