messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อบัญญัติงบประมาณ
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
การจ่ายขาดเงินสะสม
folder ปีงบประมาณ 2567
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 249
เดือนนี้1,261
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)46,474
ทั้งหมด 280,000

check_circle ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
EIT
ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ (บุคคล/นิติบุคคล/เอกชน/หน่วยงานราชการ) ที่เคยรับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567[23 กรกฎาคม 2567]
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีการศึกษา 2567[4 กรกฎาคม 2567]
ร่วมกิจกรรม "เอามื้อ เอาแฮงหว่านข้าว" เพื่อจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา ปี 2567 [27 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน [26 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเสีย ปี2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
folder ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง

image ผลิตภัณฑ์ ในตำบล

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะพร้าวแก้วบ้านท่าช้างหมู่ที่ 2[27 มิถุนายน 2566]

วิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยไร่ กล้วยเบรคแตก กรอบหวานธรรมชาติ[27 มิถุนายน 2566]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่