องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ อบต.ห้วยไร่
insert_drive_file คำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครอบครัว( ดร.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
insert_drive_file แบบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1