messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ อบต.ห้วยไร่
คำร้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 340
หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 349
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 463
แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 348
แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ดร.01) แบบรับรองสถานะของครอบครัว( ดร.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 427
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 353
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 334
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 341
แบบคำร้องทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 342
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่