messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 25
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 36
รายงานผลนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 110
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 97
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 338
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 318
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 340
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 334
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่