messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 58
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 129
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 395
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 355
แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 323
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 324
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 308
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 310
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 310
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 318
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (พ.ศ.2561 – 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 453
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 353
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่