องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
insert_drive_file ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ลงพื้นที่วิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพวัดศรีสุพล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากเจดีย์ข้าวเปลือก พร้อมรื้อและนวดข้าวเปลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ร่วมงานกีฬาหล่มสักสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ร่วมงานบุญเจดีย์ข้าว บุญคูณลานสืบสานตำนานแม่พระโพสพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file ร่วมงานทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file ร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งบ้านบวรรักษ์ “คืนคนดีให้ครอบครัวและสังคม” poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-6736-4652
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133