messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร่วมประขุมแนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม และถอดบทเรียนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 95
ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 299
ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ลงพื้นที่วิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 284
ร่วมกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพวัดศรีสุพล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 414
ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากเจดีย์ข้าวเปลือก พร้อมรื้อและนวดข้าวเปลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 301
ร่วมงานกีฬาหล่มสักสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 251
ร่วมงานบุญเจดีย์ข้าว บุญคูณลานสืบสานตำนานแม่พระโพสพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 338
ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 271
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 327
ร่วมงานทำบุญหมู่บ้าน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 327
โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 317
ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูเชิงคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 337
ร่วมประชุมวางแผนการจัดตั้งบ้านบวรรักษ์ “คืนคนดีให้ครอบครัวและสังคม” poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 319
ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 315
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 345
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่