messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
รายงานการดำเนินการตามแผนการเสริมส้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 241
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 344
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่