messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 9
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 11
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ จุดให้บริการ Walk-in / ผ่านช่องทาง E-Service poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่