องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box กองการศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54
เดือนนี้ 6,052
เดือนที่แล้ว 11,624
ทั้งหมด 51,162