องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองการศึกษา
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางน้ำค้าง ชาอุ่น
ครู คศ.2
นางจารุวรรณ สีมาก
ครู คศ.2
นางจันทกานต์ ศรีอินทร์คำ
ครู คศ.2
นางดวงใจ เมืองลี
ครู คศ.1
นางชรี่ เทียมเพ็ง
ครู คศ.1
นางยุพิน ปาศรี
ครู คศ.1
นางธิดารัตน์ ขยุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอมรา สารีคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันทนา อินทร์ทูน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่