messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองคลัง
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเปรมฤดี ชาอุ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสมบุญ ด้วงผาง
นักวิชาการพัสดุ
นางณฐมน นามกันยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางรัชนก ดวงใจคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจินดารัตน์ ยอดคำ
นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจำ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่