องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 086-7364652
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 086-7364652
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 109
เดือนนี้ 6,107
เดือนที่แล้ว 11,679
ทั้งหมด 51,217