messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-7730064
นางเอกกัญญา ผดุงพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 083-4693993
นายสวัสดิ์ คำสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 088-1395360
นายประมวล คำโฉม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 090-7469004

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่