องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) กรณีที่ผู้สูงอายุที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5602-9816

(โดย:ม.1 เขียนเมื่อ:08 มีนาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126
เดือนนี้ 6,124
เดือนที่แล้ว 11,696
ทั้งหมด 51,234