ชื่อเรื่อง : ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อไฟล์ : IoBWqU8Thu30449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้