ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วตำบลห้วยไร่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชสาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : Gh3GDLyTue24523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้