ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดยุงลายและน้ำยากำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง