ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถแบล็คโฮปรับเกลี่ยขยะ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง