ชื่อเรื่อง : จ้างเติมน้ำยาแอร์รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ(EMS)ทะเบียน กต.4332 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง