ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างซ่อมแซมแอร์รถยนต์กระบะพยาบาลกู้ชีพ(EMS) ทะเบียน กต.4332 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง