ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะกลางชุดรับแขกห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง