ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง