ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-0802 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง