ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะประชุมและ ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง