messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเสีย ปี2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายที่ 2 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 10 (บ้านหัวนาท่าช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านปากเหมืองแบ่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านร่องคูใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview34
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview191

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่