messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยไร่อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816 Email: huayrai@hotmail.com https://huayrai-lomsak.go.th/ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
แผนที่หน่วยงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่