messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพักตร์วิไล แก้วสาร
นักวิชาการสาธารณสุข
นายสมศักดิ์ ศรีอินทร์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่