messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวทัศนีย์ บุญแท่ง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรินทร มารอด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่