messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box กองช่าง
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นายพรหมมินทร์ ศรีป้อ
นายช่างโยธา
นายบันทึก กองยอง
นายช่างไฟฟ้า
นายศิรชัช ชาอุ่น
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอะดุณ บรรเทา
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ แก่นโท
คนงานทั่วไป
นายฤทธิพงษ์ พวงคำ
คนงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่