messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
account_box สมาชิกสภา
นายพงศธร คำก่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นางบานพับ สุกพุด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายเสลี่ยง เป้งทา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายบุญทัน ป้องท้าว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายพงศธร คำก่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.3)
นางบานพับ สุกพุด
รองธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.ม.4)
นายเปล่ง เพลียปลัด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายมณีรัตน์ จักรศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นางคำหล้า แถวภาพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
นายมนเทียน แร่นาค
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางอุบล ปาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นางภัทราพร นามวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายปัญญา ฆ้องวงศ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นางนวล ป้องท้าว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
นายบุญมี พุ้ยชัย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่