องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ [14 กันยายน 2564]
ผู้บริหารร่วมให้กำลังใจประชาชนตำบลห้วยไร่เข้ารับการฉีดวัคซีน [6 กันยายน 2564]
ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้ผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [30 สิงหาคม 2564]
มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ศูนย์พักคอยตำบลห้วยไร่ ณ วัดโฆษาท่าช้าง [30 กรกฎาคม 2564]
ร่วมพิธีถอนกล้า-ดำนา เพื่อจัดงานบุญเจดีย์ข้าว ปี 2564 และปลูกฟ้าทะลายโจรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ [29 กรกฎาคม 2564]
ร่วมทำความสะอาดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่พักคอยตำบลห้วยไร่ [26 กรกฎาคม 2564]
พิธีหว่านข้าว [29 มิถุนายน 2564]
ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค(คกก.คร)ตำบลห้วยไร่ [6 พฤษภาคม 2564]
ร่วมมอบเงินที่ได้จากการขายข้าวงานบุญคูณลานเจดีย์ข้าวให้กับโรงพยาบาลหล่มสัก [19 กุมภาพันธ์ 2564]
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากเจดีย์ข้าวเปลือก พร้อมรื้อและนวดข้าวเปลือก
1 - 10 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132