องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมประชุม กับ กอ.รมน.จ.เพชรบูรณ์ และผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางในการเสนอโครงการความร่วมมือ ว.ช. และ กอ.รมน. ปี 2566 [28 พฤศจิกายน 2565]
ร่วม กิจกรรม "ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ สืบสานสประเพณีเกี่ยวข้าวบูชาพระแม่โพสพ" ประจำปี 2565 [10 พฤศจิกายน 2565]
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ [31 ตุลาคม 2565]
ร่วมประขุมแนวทางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม และถอดบทเรียนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx [25 ตุลาคม 2565]
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ [23 สิงหาคม 2565]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 90 ล้านต้น" [19 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 [11 สิงหาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่อง นำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ภายในพื้นที่จำบลห้วยไร่ [1 สิงหาคม 2565]
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ร่วมกิจกรรม "ร่วมแรง ร่วมใจ ถอนกล้า ดำนา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา... [28 กรกฎาคม 2565]
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [18 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ)