messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567[23 กรกฎาคม 2567]
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีการศึกษา 2567[4 กรกฎาคม 2567]
ร่วมกิจกรรม "เอามื้อ เอาแฮงหว่านข้าว" เพื่อจัดงานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา ปี 2567 [27 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน [26 มิถุนายน 2567]
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567 [4 มิถุนายน 2567]
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [31 พฤษภาคม 2567]
โครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ การป้องกันและแก้ไขปัญาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5[21 พฤษภาคม 2567]
มอบบ้านให้กับผู้พิการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2567 [26 เมษายน 2567]
รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567[22 เมษายน 2567]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[17 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 124 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่