องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถิติ sitemap
วันนี้ 25
เดือนนี้5,452
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,821
ทั้งหมด 280,000

check_circle ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
EIT
ขอเชิญชวน ผู้รับบริการ (บุคคล/นิติบุคคล/เอกชน/หน่วยงานราชการ) ที่เคยรับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)


QR CODE


camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2567 [19 มกราคม 2567]
งานประเพณีบุญเจดีย์ข้าว ประจำปี 2566 [20 ธันวาคม 2566]
ร่วมงานเดินวิ่ง งานประเพณีเจดีย์ข้าววัดโฆษา บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี 2566 [12 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี พ.ศ.2566 (9 ธันวาคมของทุกปี) [12 ธันวาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file อบต.ห้วยไร่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน ธันวาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตราการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน พฤศจิกายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ต้น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
นายสุรสิทธิ์ เมืองลี
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 08-8773-0064
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
folder คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
folder ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง

image ผลิตภัณฑ์ ในตำบล

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะพร้าวแก้วบ้านท่าช้างหมู่ที่ 2 [27 มิถุนายน 2565]

วิสาหกิจชุมชน ตำบลห้วยไร่ กล้วยเบรคแตก กรอบหวานธรรมชาติ [27 มิถุนายน 2565]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่