องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นายชัยรัตน์ ทวีทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3216-6563
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
โทร : 08-3167-6250
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08-6936-5091
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 08-6936-5091
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-1839-9059
นางสาวชีวานันท์ ชัยชมภู
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 09-1839-9059
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-6939-5907
นายสยาม จันทร์แปลก
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 08-6939-5907
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 09-0206-2449
นางสาวฐิติรัตน์ ชาอุ่น
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 09-0206-2449
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-9425-3788
นายชูเกียรติ พรมเมือง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 09-9425-3788
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-3167-6250
นางวิจิตรา รัตนอุไร
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 08-3167-6250
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
เดือนนี้ 6,041
เดือนที่แล้ว 11,613
ทั้งหมด 51,151