messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเสีย ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
การวางแผนและส่งเสริมการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 16
กองทุนธนาคารขยะตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
การประชาสัมพันธ์มิวสิกวีดีโอ(MV)เพลง"ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง"เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ตำแหน่งประธานฯ และกรรมการฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่