องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
account_box สำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอังคณา สุวรรณมา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางปิยะฉัตร เบ้าสุด
นักทรัพยากรบุคคล
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกุณฑิกา โสดบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์
นิติกร
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนัยนา พรหมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนิติกร ขัดปัญญา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณัฐวุฒิ เมืองลี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายไกรสร คำมั่น
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววราภรณ์ ชัยเชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นายสุทัศน์ วะยาคำ
พนักงานขับรถ
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเรไร กงสบุตร
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางจิราภรณ์ มาญาติ
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางประธาน จันทร์สอน
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเพชร วันสา
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
นายเตชิต มาต่าง
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
เดือนนี้ 6,132
เดือนที่แล้ว 11,704
ทั้งหมด 51,242