messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2567
หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview1
หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview3
หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview8
หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview8

folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2566
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview16
หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview18
หนังสือเชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview25
ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview27

folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2565
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview39
หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview58
หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview42
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview48
หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview40

folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2564
หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.17 ก.ย.64) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview204
หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.20 ส.ค.64) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview209
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview98
หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.8 ส.ค.64) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview224
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview105

folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2563
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (ลว 18 ธ.ค. 63) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview328
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (ลว 20 ส.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview362
สำเนาหนังสือนัดประชุมสภา(ลว 6 ส.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview406
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา(ลว 12 พ.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview368
สำเนาหนังสือส่งขอนัดประชุมสภา(ลว 3 มี.ค.63) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview375

folder หนังสือเชิญประชุมสภา พ.ศ.2562
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (19 พ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview336
สำเนาหนังสือส่งขอนัดประชุมสภา (18 ต.ค.62)สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview349
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (22 ส.ค.2562)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview356
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา(19 มิ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview345
สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (7 มิ.ย.62) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : pageview333


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่