องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder หนังสือเชิญประชุม พ.ศ.2566
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder หนังสือเชิญประชุม พ.ศ.2565
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder หนังสือเชิญประชุม พ.ศ.2564
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.17 ก.ย.64) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.20 ส.ค.64) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา (ลว.8 ส.ค.64) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview201
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88

folder หนังสือเชิญประชุม พ.ศ.2563
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (ลว 18 ธ.ค. 63) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview307
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (ลว 20 ส.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview347
insert_drive_file สำเนาหนังสือนัดประชุมสภา(ลว 6 ส.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview384
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา(ลว 12 พ.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344
insert_drive_file สำเนาหนังสือส่งขอนัดประชุมสภา(ลว 3 มี.ค.63) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview352

folder หนังสือเชิญประชุม พ.ศ.2562
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (19 พ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview316
insert_drive_file สำเนาหนังสือส่งขอนัดประชุมสภา (18 ต.ค.62)สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (22 ส.ค.2562)สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview323
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา(19 มิ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326
insert_drive_file สำเนาหนังสือเชิญประชุมสภา (7 มิ.ย.62) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview318× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่