messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 83
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 88
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 91
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 88
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 102
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 85
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 90
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 85
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 97
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 100
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 85
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 93
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 80
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 100
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 87
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 104
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 88
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 98
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 222
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 195
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่