messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม Dos & Don’t ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม Dos & Don’t poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 68
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 54
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 69
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่