messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน :
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 4
ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน :
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 19
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่