messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ป.ค.1,ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 32
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 28
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 23
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 21
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 21
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่