องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ป.ค.1,ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่