messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
รายงานผลการตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 112
ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 188
ประกาศรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 206
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่