องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี การทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file กิจกรรมการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา/เทศกาลต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file กิจกรรมการทำบุญประจำปีของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file กิจกรรมการประชุมติดตามงานประจำเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่