messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2562
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์กร (ปค.1,ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 327
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 360
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 837
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษาฯ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 327
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 341
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 362
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 369
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่