messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (วค.1,วค.2,ปค.1,ปค.4,ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่