องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เลขที่ 201 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์/โทรสาร 056-029-816

บริการข้อมูล
public facebook อบต.ห้วยไร่
folder รายงานการประชุม พ.ศ.2562
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา (28 พ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภาา (28 ต.ค.62) สมัยสามัญ สมัยที3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา (28 ส.ค.62) สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา(27 มิ.ย.62) สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา (14 มิ.ย.62)สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file สำเนารายงานประชุมสภา (1 มี.ค.63) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา (15 กพ 62) สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file สำเนารายงานการประชุมสภา (31 มค 62) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
(นายสุรสิทธิ์ เมืองลี)
นายก อบต.ห้วยไร่
โทร : 086-7364652
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 187