messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่