messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 15
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 99
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 121
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 101
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 363
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 346
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 331
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่