messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
view_list โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 158
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 105
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 85
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 99
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 410
ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 367
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่