messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
การประชุมประชาคม (เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 96
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 99
การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 90
การประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 286
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 283
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 266
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 267
ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 266
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 348
โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 366
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 316
โครงการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 2492
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่