องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file การประชุมประชาคม (เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file โครงการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม “บ้านบวรรักษ์” poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file โครงการประชุมประชาคมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1845
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่