messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ปค.1,ปค.4 และ ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด (ปค.4 และ ปค.5)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง (ปค.4 และ ปค.5)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองช่าง (ปค.4 และ ปค.5)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปค.4 และ ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม (ปค.4 และ ปค.5)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ปค.4 และ ปค.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 15
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่