messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ language ร้องเรียนออนไลน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยไร่
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเหมืองสวนหญ้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเหมืองป่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำทิ้ง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมคันดินกั้นแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมดินข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 140 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7

× องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่